Gjennom hele livet har interessen for musikk vært noe som bestandig har fulgt meg.

Selv om tider kommer og tider går, har jeg aldri klart å legge vekk lidenskapen for musikk, og da særlig for sang. Livet er dynamisk, og omgivelsene endrer seg raskt, samtidig er det noe som aldri kommer til å endre seg, og for meg er det behovet for å holde på med musikk.

Musikken gir utløp for eller skaper følelser, sorger og gleder. Uavhengig av om følelsene som oppstår er vonde eller gode, er opplevelsen av å ha musikk i nærheten noe som likevel gir meg glede. Jeg har tatt et valg om å navigere og ta beslutninger på bakgrunn av hva som gjør meg glad.
Glede gir overskudd, og overskudd bidrar til god helse.