Psykisk helse, og det å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser, symptomer og adferd er ikke bestandig så enkelt. Gjennom min hverdag som fysioterapeut har jeg møtt mange mennesker som av ulike årsaker plages av smerter i bevegelsesapparatet hvorpå årsaken, i større eller mindre grad, er psykisk betinget. Jeg har en grunnleggende tro på at vår helse påvirkes av både psykiske og fysiske faktorer, og at nøkkelen til et «bedre» liv ligger i å forstå denne sammenhengen. Vi har alle en psykisk helse, og den er minst like verdifull som den fysiske. Den trenger og fortjener oppmerksomhet, og av og til kan det være noen enkle grep som skal til for å påvirke hjernen i positiv retning.

En ny start

juli 10th, 2021|0 Comments

Å velge er vanskelig, og enda vanskeligere dersom alternativene er uklare. Å velge når alternativene i tillegg ikke er reelle alternativer er virkelig ikke enkelt. Se for deg å velge mellom to epler, det ene [...]